eQ Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta

Spread the love

newsdesk@globenewswire.com (NewsDesk)

eQ Oyj Pörssitiedote 

4.2.2022, klo 8:30

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2021 antaman valtuutuksen nojalla eQ Oyj:n hallitus on päättänyt 3.2.2022 uudesta optio-ohjelmasta eQ-konsernin avainhenkilöille.

Optio-oikeuksia on vuoden 2022 optio-ohjelmassa yhteensä 990.000 kappaletta ja kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden eQ Oyj:n uuden osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi näin ollen optio-oikeuksien perusteella nousta enintään 990.000 uudella osakkeella, ja optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, huomioiden myös vuoden 2018 optio-ohjelmasta tulevat uudet osakkeet.

Optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.4.2025 ja päättyy 30.4.2027. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella on 24,25 euroa. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen ja vapaan oman pääoman palautusten määrällä. Merkintähinta vastaa kahden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettua osakekurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

eQ Oyj:n hallitus päätti antaa optio-ohjelman 2022 perusteella hallituksen nimeämille eQ-konsernin palveluksessa oleville avainhenkilöille yhteensä 880.000 optio-oikeutta. Optio-ohjelma 2022:n piirissä on yli neljännes eQ-konsernin henkilöstöstä. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optioilla pyritään kannustamaan optionsaajia pitkäjänteiseen työntekoon eQ-konsernin omistaja-arvon parantamiseksi sekä toimimaan pitkällä aikavälillä eQ-konsernin etujen mukaisesti.

Optio-ohjelman 2022 ehdot ovat kokonaisuudessaan liitteenä sekä nähtävissä eQ Oyj:n internetsivuilla.

Helsinki 4.2.2022

eQ Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Juha Surve, +358 9 6817 8733
Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 11,6 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

 

Liite

  • eQ Oyj – Optio-ohjelman ehdot 2022

Translate »

eQ Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta

by Off Site Reports time to read: 2 min
0