Dėl Audito komiteto nuomonės

Spread the love

newsdesk@globenewswire.com (NewsDesk)

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2022 m. vasario 3 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl  ketinamo sudaryti sandorio  su susijusia šalimi AB „Ignitis gamyba“:

  • papildomo susitarimo prie Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos pirkimo – pardavimo sutarties dėl pasirengimo izoliuoto darbo paslaugos užtikrinimui

2022 m. vasario 3 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas apklausos būdu priėmė šiuos sprendimus:

Įvertinus visą pateiktą LITGRID AB informaciją, UAB „EPSO-G“ audito komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str., teikia nuomonę dėl LITGRID AB ir AB „Ignitis Gamyba“ planuojamo sudaryti papildomo susitarimo prie Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos pirkimo – pardavimo sutarties dėl pasirengimo izoliuoto darbo paslaugos užtikrinimui:

  1. Papildomas susitarimas atitinka rinkos sąlygas, kadangi IG patirtos sąnaudas bus apskaičiuojamos kaip ir sutartyse su kitoms nesusijusiomis šalimis, t. y. kaip skirtumas tarp balansavimo energijos kainos ir elektros energijos kainos biržoje. Balansavimo energijos kainos numatytos pagrindinėje Izoliuoto sistemos darbo paslaugos sutartyje.
  2. Papildomas susitarimas sudaromas įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, užtikrinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos patikimą ir stabilų veikimą, yra sąžiningas ir pagrįstas visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, atsižvelgiant į Papildomo susitarimo sudarymo objektyvių aplinkybių būtinumą.

1 dalyje numatytas sprendimas – UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomonė įsigalios tuomet, kai bus priimtas Energetikos ministro įsakymo pakeitimas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-06-18 įsakymo Nr. 1-116 pakeitimo“, 2022-01-31 projektas Nr. 22-1154.

 LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu 

Translate »

Dėl Audito komiteto nuomonės

by Off Site Reports time to read: 1 min
0